Zarząd Sandoz Polska

        Dominique Baum — prezes Zarządu

Dominique urodziła się w Hadze, w Holandii, ma obywatelstwo francuskie i niemieckie. Posiada tytuł doktora dietetyki zdobyty na Uniwersytecie w Bonn.
Ma ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w branży farmaceutycznej. Przed dołączeniem do Sandoz Polska była dyrektorem generalnym w EPD Polska i Europa Środkowa w firmie Mylan. Piastowała także stanowiska, m.in. dyrektora handlowego części Gastro-Franchise w firmie Abbott w Singapurze oraz dyrektora regionalnego w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej i dyrektora generalnego w Indiach, w firmie Solvay.
Do Sandoz Polska dołączyła w dniu 1 października 2015 roku obejmując funckję prezesa zarządu Sandoz Polska i szefa Klastra Bałtyckiego w siedzibą w Polsce. Jest także członkiem zarządu Lek S.A.

 

SEJWAnew.jpg        Katarzyna Sejwa — członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Marketingu i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma 20-letnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w PepsiCo Poland, Philip Morris, ING Financial Services. Od września 2009 pełni funkcję członka Zarządu.

 

I_Durovcik_photo_a       Ivan Durovcik - członek Zarządu

 

Absolwent Slovak University of Technology w Bratyslawie. Posiada tytuł FCCA, który zdobył w Wielkiej Brytanii na Association of Chartered Certified Accountants in Glasgow. Zawodowo związany jest z obszarem finansów od wielu lat. Przez ostatnie 17 obejmował stanowisko dyrektora finansów w takich firmach, jak: Honeywell, Johns Manville oraz Sandoz Slovakia. Dozespołu Sandoz Polska dołaczył w styczniu 2014 roku. Od czerwca 2014 roku pełni funkcję członka Zarządu.

 

 

Dane rejestrowe:

Sandoz Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 50 C, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000028057, NIP 534-000-20-64, kapitał zakładowy w wysokości 25 554 900 PLN.

 

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej