Sandoz w Polsce

Pod nazwą Sandoz firma działa w Polsce od stycznia 2010 r., kontynuując tradycję marki Lek Polska oraz Hexal. Sandoz w Polsce jest jednym z liderów rynku leków odtwórczych. Leki te decydują o większej dostępności, a więc i skuteczności terapii. Ich przystępna cena oraz wysoka jakość decydują o szerszych możliwościach stosowania skutecznych terapii, zapewniając jednocześnie istotne oszczędności zarówno pacjentom, jak i budżetowi państwa.


Firma Lek S.A. w ramach Grupy Sandoz w Polsce specjalizuje się w produkcji i dystrybucji leków generycznych, których wytworzenie wymaga zaawansowanych technologii. Sandoz Polska oferuje ponad 500 produktów w różnych postaciach.

Główne grupy terapeutyczne:

 • Leki kardiologiczne
 • Antybiotyki
 • Leki przeciwbólowe
 • Leki gastrologiczne
 • Leki przeciwalergiczne i przeciwastmatyczne
 • Leki onkologiczne

Grupa oferuje wiele leków dostępnych w sprzedaży odręcznej (bez recepty). Główne marki:

 • ACC
 • Linex
 • Neoersen
 • Deprim

Sandoz wspiera działania zmierzające do poprawy wczesnego wykrywania takich chorób, jak niedokrwistość, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Działania profilaktyczne Grupy objęły swoim zasięgiem tysiące pacjentów i umożliwiły niesienie pomocy chorym dotkniętym chorobami cywilizacyjnymi. Sandoz, który wchodzi w skład Grupy Novartis, jest jedną z wiodących firm generycznych na polskim rynku.

Sandoz i Novartis jako grupa zajmująca wysoką pozycję na rynku produktów innowacyjnych i generyków:

 • w pełni wykorzystuje potencjał leku w każdym momencie jego cyklu rynkowego
 • wykorzystuje ekonomię skali
 • korzysta z efektu synergii

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej