Sandoz w pigułce

Firma Sandoz została założona w 1886 roku przez Edwarda Sandoza

  • Sandoz jest spółką należącą do Grupy Novartis
  • Sandoz — globalny lider w segmencie leków generycznych, opracowuje, produkuje i dystrybuuje leki, wobec których wygasła ochrona patentowa, a także środki farmaceutyczne i biotechnologiczne substancje czynne
  • Sandoz oferuje pacjentom na całym świecie około tysiąca substancji
  • Leki firmowane przez Sandoz są dostępne dla około 90 % ludności świata
  • Poza tradycyjnymi lekami generycznymi, Sandoz oferuje farmaceutyki wymagające zaawansowanych technologicznie procesów wytwórczych. Oferta obejmuje doustne leki o przedłużonym uwalnianiu inhalatory, systemy transdermalne oraz nowoczesne leki biopodobne (generycze odpowiedniki oryginalnych leków biotechnologicznych)
  • Sandoz dysponuje sześcioma ośrodkami badawczo-rozwojowymi na świecie oraz 45 zakładami produkcyjnymi na świecie 
  • W 2013 roku wartość sprzedaży leków ze znakiem Sandoz wyniosła 9,2 miliarda dolarów US
  • Firma zatrudnia ponad 26,5 tys. współpracowników w 160 krajach. Główna siedziba mieści się w niemieckim mieście Holzkirchen, położonym na południe od Monachium

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej