Nasza wizja

Dążymy do osiągnięcia pozycji głównego dostawcy wysokiej jakości leków po przystępnej cenie, które zapewnią stały dostęp do opieki zdrowotnej ludziom na całym świecie.

 • Starzenie się społeczeństw oraz zmiany w stylu życia sprawią, że funkcjonujące na granicy wydolności systemy ochrony zdrowia będą jeszcze bardziej obciążone. Efektem systematycznego wzrostu potrzeb pacjentów będzie większy nacisk na obniżanie kosztów leczenia.
 • Obserwowane tendencje otwierają nowe perspektywy przed branżą leków generycznych, co może przynieść istotne oszczędności zarówno pacjentom, jak i systemom ochrony zdrowia. Stosowanie leków odtwórczych pozwala wygospodarować środki na nowe, innowacyjne leki.
 • Dzięki standardom jakości, obecności na całym świecie, szeroko zakrojonym pracom rozwojowym oraz wiedzy i doświadczeniu technologicznemu, firma Sandoz ma wszelkie przesłanki, by stać się globalnym liderem w swojej kategorii.

Zamierzamy rozszerzyć naszą ofertę, wprowadzając innowacyjne technologie oraz receptury, które odmienią rynek leków odtwórczych.

 • Firma Sandoz nie poprzestaje na dostarczaniu sprawdzonych leków, ale idzie dalej i poszukuje nowych sposobów podnoszenia jakości życia pacjentów.
 • Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz globalnej sieci placówek badawczo-rozwojowych i zakładów produkcyjnych, tworzymy skomplikowane w produkcji leki generyczne, które ze względów technologicznych pozostają poza zasięgiem wielu innych firm.
 • Jesteśmy jednym z największych dostawców leków biopodobnych, które oferujemy pacjentom na całym świecie od chwili wprowadzenia na rynek ludzkiego hormonu wzrostu (Omnitrope®) oraz hormonu epoetyna alfa (Binocrit®).

Jesteśmy jednym z liderów branży, a o naszej pozycji świadczą osiągane wyniki.

 • Dzięki szerokiej ofercie i czołowej pozycji na najważniejszych rynkach jesteśmy jednym z dwóch największych producentów leków generycznych na świecie.
 • Dążymy do minimalizacji kosztów we wszystkich obszarach naszej działalności, dlatego wykorzystujemy synergię globalnej sieci badawczo-rozwojowej i produkcyjnej.
 • Inicjatywy w zakresie oszczędności oczekujemy również od naszych kontrahentów.

O wartościach mówią wszyscy. My je realizujemy.

 • Motorem naszych działań jest zobowiązanie zwiększenia globalnej dostępności leków po przystępnej cenie.
 • Postępujemy w sposób zgodny z zasadami odpowiedzialności gospodarczej, społecznej, ekologicznej i wierzymy, że takie działanie przynosi korzyści zarówno otoczeniu, jak i naszej firmie.

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej