Lek S.A.

Lek S.A. jest firmą produkcyjną, należąca do grupy Novartis. Zarząd Lek S.A. tworzą: Agnieszka Stępień – prezes Zarządu, Paulina Pazio – członek Zarządu, Dominique Baum – członek Zarządu, Ivan Durovcik– członek Zarządu.

Biuro i siedziba; ul. Podlipie 16, 95 — 010 Stryków. KRS: 0000061723, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydz. Gospodarczy KRS. NIP: 728-134-19-36. Kapitał zakładowy: 11 409 350 zł — wpłacony w całości.

 

Polityka środowiskowa i BHP - wersja polska obowiązująca

Polityka środowiskowa i BHP - wersja angielska - tylko do wiadomości

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej