Informacje dla dostawców

Etyka kieruje każdym aspektem naszej działalności – od badań, rozwoju, produkcji, przez marketing, aż po dystrybucję. Program Odpowiedzialnych Zamówień (The Responsible Procurement Program) rozszerza zobowiązanie Novartis do prowadzenia społecznie odpowiedzialnego biznesu i obejmuje również dostawców będących osobami trzecimi. Poniżej prezentujemy dokumenty, które stanowią o zasadach współpracy z dostawcami:

- Ogólne warunki współpracy z dostwcami towarów i usług (Lek S.A.)

- Ogólne warunki współpracy z dostwcami towarów i usług (Sandoz Polska Sp. z o.o.)

- Kodeks Dostawcy Novartis

- Novartis Supplier Code

- Polityka Ochrony Praw Zwierząt

- Novartis Global Animal Welfare Policy

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej