Globalnie — znaczy zawsze blisko

Opracowujemy, wytwarzamy i sprzedajemy około 1100 przystępnych cenowo leków generycznych najwyższej jakości w ponad 160 krajach. Firma Sandoz jest jednym z największych producentów generyków na świecie. Firma zatrudnia ponad 26,5 tys. specjalistów, działając w ponad 160 krajach. Sandoz stara się być zawsze blisko pacjentów, lekarzy i partnerów biznesowych we wszystkich częściach świata – w Europie, Afryce, Azji, Australii, Ameryce Południowej i Północnej. Działając globalnie, Sandoz uwzględnia specyfikę lokalnych rynków. Firma pozostawia dużą swobodę działania spółkom w poszczególnych krajach. Ta zasada przynosi wymierne korzyści – Sandoz cieszy się silną pozycją na wszystkich kontynentach i jest obecny we wszystkich kluczowych kategoriach leków generycznych. Jesteśmy liderem na wielu rynkach, m.in. w Stanach Zjednoczonych i Niemczech.

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej