Współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia

Spółki z grupy Novartis, w tym Sandoz, współpracują z przedstawicielami zawodów medycznych (HCP) oraz organizacjami ochrony zdrowia (HCO) w celu opracowywania nowych terapii oraz podnoszenia poziomu opieki zdrowotnej. Współpraca ta jest niezbędna dla rozwoju medycyny.

Czujemy się zobowiązani do otwartej oraz przejrzystej komunikacji, dotyczącej współpracy pomiędzy Sandoz a HCP i HCO, która polega na dwustronnej wymianie wiedzy i doświadczeń, realizowanej według powszechnie znanych i akceptowanych reguł prawa i etyki. Wierzymy, że przyczyni się to do upowszechnienia standardów przejrzystej współpracy i zwiększenia zaufania do środowiska medycznego i innowacyjnych firm farmaceutycznych.

Działając w zgodzie z Kodeksem Przejrzystości opracowanym przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA oraz Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, publikujemy dane na temat zakresu i wartości współpracy spółek Grupy Novartis z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia w 2015 r. w formie zagregowanej.  

Raporty przejrzystości – 2015 r. 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej