Odpowiedzialność społeczna

 
Zwiększenie dostępu do przystępnych cenowo leków, opieki zdrowotnej oraz programów edukacyjnych.
 
W Sandoz wierzymy, że sukces finansowy jest równie ważny, jak zaangażowanie społeczne. Globalna strategia odpowiedzialności społecznej jest kluczowa dla naszego biznesu i oznacza zwiększanie dostępu do leków oraz bycie etycznym pracodawcą, zaangażowanym członkiem społeczności lokalnej oraz liderem w biznesie.
 
Strategia Społecznej Odpowiedzialności według Sandoz wspiera nasza misje poprzez rozwój programów edukacyjnych, społecznych modeli biznesowych oraz liczne inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępności, przystępnych cenowo i wysokiej jakości leków dla pacjentów na całym świecie.
 
Społeczna Odpowiedzialność w Sandoz skupia się wokół kilku głównych obszarów:
 
• Zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej, leków oraz programów edukacyjnych dla pacjentów o niskich dochodach, zarówno w krajach wysokorozwiniętych, jak i rozwijających się
 
• Zachęcanie naszych pracowników do podejmowania aktywności na rzecz społeczności lokalnej oraz wspieranie finansowe organizacji pozarządowych, których działalność wpisuje się w naszą strategię CSR
 
• Przyjęcie działań prewencyjnych, dążenie do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko
 
• Ustanowienie i przestrzeganie najwyższych standardów etycznego postępowania w biznesie
 
Działamy zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi w ramach podejmowanych działań biznesowych oraz naszej działalności na całym świecie. Nasze globalne zasady obowiązują zarówno naszych pracowników, jak i partnerów biznesowych.
 
Jako dywizja Grupy Novartis jesteśmy dumni z realizowanych inicjatyw w ramach strategii odpowiedzialnego biznesu w Novartis. Więcej informacji na temat strategii CR firmy Novartis dostępnych jest tutaj.

 

 Globalne programy Sandoz:
 
TB_July_2014 
Walcząc z gruźlicą
 
Pomimo ogromnych zmian wdrożonych w ciągu ostatnich kilku lat, gruźlica nadal pozostaje jednym z głównych zdrowotnych problemów globalnych. Światowa organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że w 2012 roku na tę chorobę zmarło 1,3 mln ludzi. Liczba zgonów jest niedopuszczalnie duża, szczególnie ze względu na fakt, że mogliśmy zapobiec większości tych przypadków.
 
Pomimo śmierci milionów ludzki, przez wzgląd na brak potencjału handlowego, gruźlica nadal pozostaje jedną z najbardziej zaniedbanych chorób przez firmy farmaceutyczne. Walka z tą chorobą jest jedną z czołowych inicjatyw odpowiedzialności biznesu w Sandoz.
 
Sandoz jest jednym z głównych dostawców leków przeciwgruźliczych do WHO. W okresie od 1995 do 2012 roku, 56 milionów osób chorych na gruźlicę w krajach, które są objęte globalnym programem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), z sukcesem przyjmowało leki na tę chorobę. Udało się uratować 22 miliony istot ludzkich. Jesteśmy dumni, że przyczyniliśmy się do tego sukcesu. Dodatkowo, Sandoz jako jedna z dywizji Grupy Novartis, przyczynia się do zbierania datków na rzecz walki z gruźlicą oraz dalszego rozwoju leków niezbędnych w dalszych stadiach rozwoju choroby.
 
Więcej informacji na temat programu walki z gruźlicą dostępnych jest na stronie www.tbdots.com
 
CR_mother_child_July_2014 
Wsparcie dla matek i dzieci w krajach rozwijających się
 
Zgodnie ze strategią działań ONZ „zmniejszenie umieralności dzieci” oraz „poprawa zdrowia matek” to dwa z ośmiu Milenijnych Celów, które powinny zostać zrealizowane do końca 2015 roku. Sandoz zobowiązuje się do wspierania realizacji tych przedsięwzięć poprzez zwiększenie dostępu do przystępnych cenowo, leków wysokiej jakości, a także zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej oraz edukacji dla matek i dzieci na całym świecie.
 
Obecnie Sandoz pracuje nad stworzeniem projektu pilotażowego skupiającego się wokół sytuacji matek i dzieci w krajach rozwijających się. Więcej wiadomości na tej temat dostępnych będzie na naszej stronie pod koniec 2014 roku.

 

 

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej