Cztery filary odpowiedzialności Novartis

Jako część koncernu Novartis, Sandoz zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis:

I. dobro pacjentów
II. etyka działań biznesowych
III. wspieranie rozwoju ludzi i społeczeństw
IV. bezpieczeństwo i równowaga środowiskowa
Więcej informacji o zasadach odpowiedzialności korporacyjnej na stronie www.novartis.com (Corporate Citizenship Website).

Składamy zobowiązanie jako good corporate citizen
Sandoz dąży do wspierania odpowiedzialnego zarządzania firmą we wszystkich aspektach jej działalności, która obejmuje kwestie gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Zasada ta obowiązuje na całym świecie i dotyczy wszystkich obszarów działań prowadzonych przez firmę Sandoz oraz jej wszystkich partnerów biznesowych.

  • Gwarantujemy wszystkim pracownikom uczciwe warunki zatrudnienia.
  • Deklarujemy zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego.
  • Zapewniamy szybką, bezpośrednią pomoc mieszkańcom regionów dotkniętych kataklizmem lub w innych sytuacjach wyjątkowych.
  • Nawiązujemy dialog z lokalnymi społecznościami i otoczeniem, w którym pracujemy.
  • Działające w różnych krajach spółki podejmują własne inicjatywy, aby wspierać projekty odpowiedzialności korporacyjnej w obszarach zdrowia i medycyny.
  • Sukces finansowy i zaangażowanie w sprawy społeczne uznajemy za kwestie ściśle ze sobą powiązane.
  • Zobowiązania złożone ludziom na całym świecie w najwyższym stopniu motywują nas do dalszej pracy.

 

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej