Community Partnership Day

"Nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten kto dużo daje" E. Fromm

Novartis Community Partnership Day  jest organizowany co roku, na przełomie kwietnia i maja. Główną ideą przyświecającą inicjatywie jest wsparcie społeczności lokalnej, instytucji społecznych oraz organizacji non-proft. Pracownicy Grupy Novartis na całym świecie na parę godzin odkładają swoje codzienne zadania, aby wspólnie pomóc najbardziej potrzebującym.

 W tym roku prawie 19 tysięcy pracowników Grupy Novartis wzięło aktywny udział w obchodach Community Partnership Day. Z podjetych aktywności w ramach osiemnastej już edycji programu skorzystały setki instytucji społecznych, organizacji non-profit oraz ludzi na całym świecie. W tym roku w Polsce dzień obchodzono organizując spotkania z dziećmi z domów dziecka oraz zbiórkę krwi w ramach akcji "Domaniewska oddaje krew".

 Warszawa

Jak każdego roku, pracownicy Grupy Novartis odwiedzili 22 maja Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "CHATA" na warszawskiej Białołęce. Razem z dziećmi uczestniczyli we wcześniej zorganizowanych przez siebie atrakcjach, takich jak warsztaty plastyczne i językowe oraz zabawy. Najwięcej radości sprawiły jednak dzieciom przygotowane przez nich niespodzianki: pokazy baniek mydlanych, układanie zwierzątek z balonów oraz malowanie twarzy.

 Pracownicy wzięli również udział w akcji „Domaniewska oddaje krew”, zorganizowanej 29 i 30 maja na warszawskim Mokotowie. Do akcji przystąpiło 80 osób z różnych firm, dzięki czemu zebrano 27 litrów krwi.
 
Stryków

 8 maja pracownicy centrum produkcyjno-dystrybucyjnego w Strykowie również wzięli udział w obchodach CPD. Dla podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrówce koło Zgierza zorganizowali wycieczkę do Studia Animacji Filmowej SE-MA-FOR w Łodzi. Oprócz zwiedzenia Muzeum Animacji Filmowej dzieci mogły także nakręcić własne filmy animowane i samodzielnie przygotować do nich scenografię.

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej