Kontakt

biuro.jpg 
Sandoz Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50c
02-672 Warszawa
Tel: +48 22 209 7000
Fax: +48 22 209 7001
 
NIP: 534 000 20 64
KRS: 0000028057, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gospodarczy KRS

 

Lek S.A.
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
Tel: +48 42 295 7100
Fax: +48 42 295 7187
 
NIP: 728 134 19 36
KRS: 0000061723, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydz. Gospodarczy KRS 

Lek

 

Related content