Nasi pracownicy

Pracownicy są siłą napędową naszej firmy i grają kluczową rolę w wypełnianiu misji, jaką jest zwiększanie dostępności leków oferowanych w przystępnej cenie. W Sandoz uważamy, że warto zatrudniać ludzi, którym nie brakuje pasji i energii, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Pracuje u nas na całym świecie ponad 26,5 tys. osób, a każda z nich trafiła do nas, marząc o wspaniałej karierze u światowego lidera w swojej branży.

Jako firma o zasięgu globalnym Sandoz oferuje pracownikom liczne możliwości awansu i rozwoju zawodowego. Każdy pracownik wspólnie z managerem ustala własną ścieżkę kariery zawodowej, odzwierciedlającą jego umiejętności, ambicje i potrzeby związane z dalszym rozwojem. W całej firmie opieramy się na jednolitych wytycznych, oferując każdemu możliwości rozwoju i awansu w oparciu o:

  • wyniki;
  • potencjał;
  • możliwości.

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej