Nauka i rozwój

Nasi pracownicy działają z niezwykłą motywacją i oddaniem. Na ich zaangażowanie odpowiadamy, oferując im jak najwięcej możliwości rozwoju zawodowego, między innymi programy włączania, przeglądy talentów i projekty edukacyjne.

Sandoz chce pobudzać ambicję, tworząc dla wszystkich pracowników firmy warunki do ciągłego kształcenia się. Inwestując w ludzi, działamy na rzecz rozwoju Sandoz dziś i w przyszłości oraz stale umacniamy swoją pozycję światowego lidera w branży leków generycznych.

W Sandoz oferujemy przejrzysty system rozwoju kadr, który uwzględnia indywidualne cele i ścieżkę kariery, ustalone wspólnie przez pracownika i managera. W ten sposób program szkoleń i rozwoju zawodowego pozostaje zawsze w zgodzie z ogólnymi priorytetami biznesowymi.

Nasze programy rozwoju kadr skupiają się wokół działań edukacyjnych, mających największy wpływ na rozwój zawodowy pracowników i pomagających osiągać indywidualnie określone cele. Oznacza to, że często stosujemy aktywne metody edukacji oparte na doświadczeniu, uzupełniając je tradycyjnymi szkoleniami i warsztatami przeprowadzanymi w salach wykładowych.

Wszystkie działania edukacyjne i rozwojowe firmy Sandoz organizowane są w ramach struktur lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz w ścisłej współpracy z Novartis. Jesteśmy częścią Grupy Novartis, dlatego pracownicy firmy Sandoz odnoszą dodatkowe korzyści z wymiany wiedzy i najlepszych praktyk pomiędzy poszczególnymi oddziałami firmy Novartis.

Rozwój talentów

Dbamy o to, aby dysponować odpowiednimi, konkretnymi i gotowymi do wdrożenia planami następstw dla najważniejszych stanowisk kierowniczych. W tym celu wprowadziliśmy programy i procedury zarządzania talentami, które skupiają się na rozwoju i doskonaleniu wewnętrznych talentów. W Sandoz dokładamy wszelkich starań, aby pracownicy pozostawali najważniejszym źródłem naszej rynkowej przewagi konkurencyjnej.

Stale mamy na uwadze konieczność doskonalenia kadr poprzez umożliwienie im rozwoju zawodowego i osobistego, co wpływa stymulująco na wzrost pozycji naszej firmy. W efekcie jest to jeden z najważniejszych obszarów działania, za który odpowiadają managerowie i właśnie dlatego zarządzanie ludźmi należy do ich głównych zadań.

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej