Kogo szukamy?

O pracę w naszej firmie mogą ubiegać się nie tylko osoby z doświadczeniem zawodowym. Zapraszamy do aplikowania również absolwentów legitymujących się dyplomami renomowanych szkół i uczelni. Od wszystkich kandydatów oczekujemy:

  • Kreatywności i innowacyjności – ciągłego dążenia do odnajdowania sposobów działania i realizacji celów, pokonywania przeszkód i umiejętności wyznaczania priorytetów, wykorzystywania własnej wiedzy i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań i osiągania coraz lepszych wyników.
  • Współpracy – umiejętności porozumiewania się z różnymi ludźmi, na różnych poziomach, umiejętności nawiązywania kontaktów oraz budowania i utrwalania relacji i partnerstwa.
  • Elastyczności i umiejętności dostosowania się do zmian – umiejętności szybkiego dostosowania się do zmieniających się sytuacji, warunków pracy i otoczenia. Akceptowania zmian i odnajdywania najlepszych rozwiązań w celu realizacji nałożonych zadań.
  • Umiejętności rozwiązywania problemów, pozyskiwania i selekcji informacji – zdolności rozpoznawania i definiowania problemów na podstawie analizy sytuacji i własnej intuicji, wyciągania logicznych wniosków i odnajdywania właściwych rozwiązań.
  • Ciągłego doskonalenia się – stałego inwestowania w rozwój własnej kariery zawodowej poprzez zdobywanie doświadczeń oraz uczestnictwo w treningach i programach szkoleniowych, przyczynianie się do powstawania i utrzymywania twórczej atmosfery w pracy.

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej