Kluczowe obszary zatrudnienia

Linex_junior_resized.JPGPodstawą rozwoju firmy jest wiedza i umiejętności pracowników. W różnych działach spółek należących do grupy Sandoz pracują wysokiej klasy specjaliści z wykształceniem medycznym, farmaceutycznym, biotechnolodzy, chemicy, specjaliści w obszarach zarządzania, marketingu, finansów i rachunkowości. W działach produkcyjnych zatrudnieni są wykwalifikowani pracownicy. Dzięki wspólnej pracy całego zespołu produkty Sandoz utrzymują najwyższą światową jakość.

Select a category

Related content

Cztery filary odpowiedzialności

Cztery filary odpowiedzialności

Jako część koncernu Novartis, Sandoz Polska zobowiązuje się przestrzegać czterech zasad odpowiedzialności korporacyjnej Novartis

Historia firmy Sandoz

Historia firmy Sandoz

Sandoz - to firma o XIX-wiecznych korzeniach. Dowiedz się więcej